Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
Van Limburg Stirumweg 25
9291KB Kollum
mesdagfonds@gmail.com

Vergaderschema

De bestuursvergaderingen voor 2021 zijn op de volgende data vastgesteld:
  • 2 februari
  • 7 april
  • 9 juni
  • 1 september
  • 3 november
 
Een aanvraag dient uiterlijk 1 week voor de bestuursvergadering bij het secretariaat te zijn ingediend.
Unable to open RSS Feed https://www.boerenbusiness.nl/rss/melk_rss_mesdag, exiting