Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
p/a Sixmastraat 4
Postbus 2330
8901 JH Leeuwarden
tel: 058 - 288 78 87
mesdagfonds@gmail.com

Vergaderschema

De bestuursvergaderingen voor 2019 zijn op de volgende data vastgesteld:
 
  • 13 februari 2019
  • 3 april 2019
  • 5 juni 2019
  • 4 september 2019
  • 6 november 2019

Een aanvraag dient uiterlijk 1 week voor de bestuursvergadering bij het secretariaat te zijn ingediend.
Unable to open RSS Feed http://www.boerenbusiness.nl/rss/melk_rss_mesdag, exiting