Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
p/a Sixmastraat 4
Postbus 2330
8901 JH Leeuwarden
mesdagfonds@gmail.com

2014.07 – Onderzoek vergroot inzicht in emissie en depositie van ammoniak

Het ammoniakdossier is voor de agrarische sector van groot belang. Het grijpt in in de dagelijkse praktijk van het landbouwbedrijf en bepaalt in hoge mate het ontwikkelingsperspectief van veehouderijbedrijven...

2013.01 – NH3 project – Mesdagfonds en Ministerie van Economische Zaken

Dit project is voortgekomen uit de ophef die is ontstaan na het verschijnen van het rapport van Ciska Nienhuis over de GreenDuo. Naar aanleiding van haar rapport verscheen er onder ander in de Telegraaf...

2012.04 – Risicomanagement in de melkveehouderij – DCA

Tijdens het project is met een groep melkveehouders een pilot gedraaid van een training. In deze training stonden de belangrijkste risico’s voor de melkveehouder centraal: melk, rente/geld, voer...

2012.02 – DuoGreen – Klaas Wolters

Ammoniak vervluchting is een milieu issue en de agrarische sector draagt het meeste bij aan de ammoniak emissie op de omgeving. Er zijn diverse manieren om de ammoniak emissie te reduceren, bijvoorbeeld...

2011.01 – SmartDairyFarming – CRV, FrieslandCampina, Agrifirm, TNO, WUR Livestock Research, Rovecom, Nutrifeed, Accon avm, Lely, Van Hall Leeuwarden, Smaxtec/Sentron, Gallagher, Universiteit Utrecht, S&S Systems, DairyCampus

Binnen het project SmartDairyFarming is er onder andere veel inzet van sensoren. Om te zien of de inzet van sensoren rondom tochtdetectie rendeert voor uw bedrijf is er een rekentool ontwikkeld. Deze...

2008.06 - MILQ2

MILQ2 is de zoektocht met belanghebbenden/stakeholders van de melkveehouderij naar de onderscheidende kerngebieden. Doel van het project is het ontwikkelen van een werkbaar managementinstrument waarmee...

2008.05 - De rol van natuurlijke weerstand van de koe in de beheersing van ParaTBC binnen melkveebedrijven

Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP). Dat is de naam van een bacterie die bij koeien de ziekte para-tbc, gekenmerkt door een ernstige diarree, veroorzaakt. Dieren die de bacterie met...

Nieuws

Schouten moet doorkomen met kalvergatecompensatie Inmiddels sleept het al een tijd voort: de zogenoemde kalvergate. Nu, ruim 2,5 jaar later, heeft minister Schouten nog altijd geen oplossing geboden voor de onterecht getroffen veehouders. Advocaat Nico Bouwman vindt daar wat van en deelt graag zijn ervaring. Een oproep aan minister Schouten.
Melkprijs RFC nog altijd in Europese middenmoot Van alle verwerkers in de LTO-melkprijsvergelijking zijn het de Ierse verwerker Dairygold en de Britse verwerker Saputo die de show stelen met de prijswijziging over september. FrieslandCampina daarentegen moet opnieuw een plek inleveren in de vergelijking. 
Corona lijkt zuivelmarkt naar beneden te trekken Hoewel de tweede coronagolf zich al enige tijd in Nederland en de Europese Unie (EU) beweegt, hielden de noteringen op de zuivelmarkt aardig stand. Deze stabilisatie is voorbij, nu er flink druk is gekomen op de noteringen van met name kaas en melkpoeder. Dat lijkt een opmaat voor de komende weken.
Weinig handel in fosfaatrechten, prijs zakt De DCA-notering Fosfaatrechten liet vorige week een afname zien, nadat deze over de voorgaande weken plotseling stevige stappen naar boven zette. Deze week is er sprake van weinig handel en doet de notering wederom een stap omlaag.
Hoeveel neerslag moeten we nog verwerken? De maand oktober heeft nog een paar dagen te gaan, maar duidelijk is dat oktober in bijna heel Nederland een kletsnatte maand was. Hoeveel neerslag moeten we de komende dagen nog verwerken? En wat is de verwachting voor november? Een ding is zeker volgens weerman Robert de Vries: winterweer of nachtvorst lijkt nog even op zich te laten wachten.