Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
p/a Sixmastraat 4
Postbus 2330
8901 JH Leeuwarden
tel: 058 - 288 78 87
mesdagfonds@gmail.com

Laatste nieuws

Position Paper Stikstofproblematiek

11-09-2019 - Stichting Mesdag Zuivelfonds krijgt veel vragen over haar bijdrage aan het stikstof-debat. Mesdagfonds heeft echter besloten niet in te gaan op de uitnodiging van het Adviescollege Stikstofproblematiek...

Nieuw heffingensysteem van de waterschappen wordt herzien

25-07-2019 - De plannen voor een nieuw heffingensysteem van de waterschappen kloppen boeren en tuinders onterecht geld uit de zak. Die conclusie staat in het rapport van onderzoeksjournalist Geesje Rotgers...

Naar een beter stikstofbeleid in 2 stappen

24-07-2019 -Naar een beter stikstofbeleid in twee stappen. De natuurwetgeving (PAS) steekt nu niet goed in elkaar. Niemand weet hoeveel stikstof er op de natuur terechtkomt omdat dit niet gemeten wordt...

Bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid meest bepalend voor hoeveelheid stikstof en fosfaat in oppervlaktewater

26-06-2019 - De bodemstructuur  en bodemvruchtbaarheid van landbouwgrond spelen een belangrijke rol bij de hoeveelheid stikstof en fosfaat, die wordt gemeten in het oppervlaktewater. Dit blijkt...

Video: De Trukendoos van het RIVM

Naar aanleiding van de onderzoeken naar de ammoniakmetingen is er een video gemaakt waarin duidelijk wordt gemaakt hoe het zit met de ammoniakmetingen. U kunt de video hier bekijken. Tevens is er...

RIVM forceert zelf oplopende ammoniaktrend in natuurgebieden

Den Haag, 7 februari 2019. De ammoniakconcentraties in natuurgebieden lopen op door een foutieve wiskundige bewerking van de meetresultaten door het RIVM. Zonder die wiskundige bewerking, zou er geen...

Het ammoniakdossier: op weg naar herstel vertrouwen?

11-06-2018 - ‘Het ammoniakdossier: op weg naar herstel van een geschonden relatie’. Het is de titel van een Rathenau-rapport in opdracht van het toenmalige ministerie van EZ...

Ammoniakmetingen in Noord-Brabant/Limburg onbehoorlijk bestuur

16 mei 2018 - Nieuwspoort (Den Haag) Hoe zorg je ervoor dat het ammoniak-meetstation zo hoog mogelijk waarden meet? Door het meetstation ‘onder de rook’ van een veebedrijf neer...

Het ammoniakdossier: op weg naar herstel vertrouwen?

07-03-2018 - ‘Het ammoniakdossier: op weg naar herstel van een geschonden relatie’. Het is de titel van een Rathenau-rapport in opdracht van het toenmalige ministerie van EZ...

Nieuwspoort: De boer betaalt, maar voor welke vervuiling?

6-3-2018 - De Unie van Waterschappen is voornemens een nieuw belastingstelsel in te voeren. Daartoe heeft haar Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) onder meer onderzocht hoe het beginsel &lsquo...

Nieuws

Overhitte DCA-roomprijs koelt af In de afgelopen weken kozen de prijzen voor vloeibare zuivel duidelijk richting naar boven, maar de verwachte ommekeer heeft zich aangediend. Met name de roomprijs is deze week duidelijk afgewaardeerd.
Amerikaanse melkaanvoer houdt lijn van 2018 vast De melkaanvoer in de Verenigde Staten houdt de lijn van vorig jaar stevig vast, zo tonen nieuwe cijfers van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) aan. Dit betekent ook dat de Amerikaanse melkveehouders wederom fors meer produceren dan in voorgaande jaren.
Zuivelmarkt kiest richting naar boven In de afgelopen weken is het sentiment op de zuivelmarkt verbeterd. De prijzen van vloeibare zuivel zijn hard gestegen, terwijl ook de prijzen van vaste zuivel aantrekken. Wat betekent dit voor de uitbetalingsprijzen die melkveehouders ontvangen?
Gaat Trump de Europese kaasmarkt verstoren? De opwaartse beweging die de kaasprijzen sinds de start van september laten zien, zet door. De foliekaasnotering (Gouda) slecht deze week de psychologische mijlpaal. Wel is er onzekerheid voor de wat langere termijn, gezien de Amerikaanse president Donald Trump opnieuw dreigt met een importheffing op Europese kazen.
Litouwse melkveehouders gooien handdoek in de ring De lage melkprijzen in Litouwen zijn voor de melkveehouders met een klein of middelgroot melkveebedrijf de reden om de handdoek in de ring te gooien. De nieuwste cijfers tonen aan dat 1 op de 8 Litouwse melkveehouders in het afgelopen jaar gestopt is met het bedrijf. Daarnaast speelt ook droogte nog altijd een rol.