Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
Van Limburg Stirumweg 25
9291KB Kollum
mesdagfonds@gmail.com

Laatste nieuws

Universiteit van Amsterdam meet stikstofdepositie met biomonitors

Juli 2021- Sinds 1 januari 2020 meet het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de Universiteit van Amsterdam, met financiering van het Mesdag Zuivelfonds, stikstofdepositie...

Gezocht: testers bemestingsapp

22-11-2020- Het Mesdagfonds heeft samen met o.a. LTO Nederland een app ontwikkeld die melkveehouders ondersteunt in het bepalen van het juiste moment om mest aan te wenden. Zo wordt de benutting van stikstof...

Verklaring Jan Cees Vogelaar

31-10-2020 - Vandaag 31 oktober 2020 is bekend gemaakt dat ik kandidaat ben voor Forum voor Democratie bij de aankomende Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021. Vanwege deze kandidaatstelling zal...

Column: Druk zetten met boerenprotesten en volhouden loont

24-07-2020 - Afgelopen woensdag was er alweer een boerenprotest en voor de tweede keer bij het RIVM. Dit keer bleven de grote trekkers thuis en waren boeren minder zichtbaar. Hoeveel zin hebben die...

Onjuiste conclusie getrokken uit rapport ‘Stikstof in een verstikkend politiek debat’

03-04-2020 - Gisteren hebben enkele media uitgepakt met de constatering dat Mesdagfonds op hetzelfde resultaat zou zijn uitgekomen als het RIVM, voor wat betreft het aandeel van de landbouw in de...

'Stikstof in een verstikkend politiek debat'

30-03-2020 - Het stikstofbeleid is in 2019 vastgelopen, dit was niet voor het eerst. Het liep ook al vast rond 2010, dat was toentertijd aanleiding om in 2015 nieuw stikstofbeleid (PAS) in te voeren...

Gesprek Mesdagfonds en RIVM op 3 maart 2020

03-03-2020 - Vanmiddag heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het RIVM en Mesdag Zuivelfonds. Aanleiding was de recente ontwikkelingen rondom het stikstofonderzoek van Mesdagfonds. Het was een goed gesprek...

‘Bug’ in rekenmodel OPS oorzaak onjuist stikstofcijfer

02-03-2020 - Op 20 februari heeft Mesdagfonds in een persconferentie in Den Haag een onjuist percentage naar buiten gebracht. Het betreft het percentage van het aandeel van 25% aan stikstofdepositie...

Documenten Persconferentie 20-02-2020 en briefing 26-02-2020

20-02-2020 Nieuwspoort - Tijdens de persconferentie op 20-02-2020 in Nieuwspoort zijn door Esther Wijnne, Gees Rotgers en Richard Zijlstra presentaties gegeven. Onderstaand kunt u deze presentaties...

Overzicht donateurs campagne

Het mesdagfonds wil alle donateurs hartelijk danken voor hun bijdrage. Hieronder een overzicht van alle donateurs!

Het Stikstofdoolhof

20-02-2020 - Het stikstofbeleid wordt bepaald door een juridische kluwen van wiskundige modellen. Die niemand nog snapt. Bekijk hier de video ‘Het stikstofdoolhof’ van documentairemakers Huib...

Stikstofmodel gekraakt - Programma persconferentie 20-02-2020

10-02-2020 - De rekenmodellen onder het stikstofbeleid leiden al decennialang tot veel discussie in de agrarische wereld. De modeluitkomsten matchen namelijk onvoldoende met de metingen. Om helderheid...

Kort geding om inzicht in data RIVM

11-12-2019 - Overheid wil nog altijd geen inzage geven in stikstofdata; Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim eisen transparantie in kort geding Vrijdag 13 december om 9.30 uur dient een kort geding...

UvA begint in januari met meten stikstofdepositie

8-11-2019,  Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaan in opdracht van Mesdag Zuivelfonds de stikstofdepositie rond melkveehouderijen en in natuurgebieden meten. Hierbij worden methoden...

Mesdagfonds zoekt 2 onderzoekslocaties voor stikstofmetingen

01-11-2019 - Het Mesdagfonds zoekt twee melkveehouderijbedrijven voor het emissie/depositie onderzoek. Het Mesdagfonds heeft het Institute for Biodiversity and Ecosystems Dynamics (IBED), onderdeel...

Tijdschrift Milieu, special Koolstofvastlegging

23-10-2019 - Het tijdschrift Milieu is het tijdschrift van het netwerk van milieuprofessionals. Mesdag Zuivelfonds heeft in de speciale editie Koolstofvastlegging, alle kennis over...

Donaties

30-09-2019 - Naar aanleiding van de publicatie dat we de stikstofdepositie op natuur gaan meten ontvangen we vragen en verzoeken van mensen om een donatie te kunnen doen. Uiteraard is dit mogelijk en...

Mesdagfonds laat met spoed stikstofdepositie op natuur meten

25-09-2019- Mesdag Zuivelfonds heeft besloten met spoed onderzoek te laten doen naar de stikstofdepositie op natuurgebieden, onder auspiciën van de Universiteit van Amsterdam. De stikstofdepositie...

Mesdagfonds eist inzage in stikstofmodel en daagt RIVM voor rechtbank

23-09-2019- Mesdag Zuivelfonds eist inzage in het stikstofmodel van het RIVM, nu de stikstofwetgeving onderuit is gegaan. Omdat het RIVM die transparantie niet wil geven, is Mesdag Zuivelfonds een procedure...

Position Paper Stikstofproblematiek

11-09-2019 - Stichting Mesdag Zuivelfonds krijgt veel vragen over haar bijdrage aan het stikstof-debat. Mesdagfonds heeft echter besloten niet in te gaan op de uitnodiging van het Adviescollege Stikstofproblematiek...

Nieuw heffingensysteem van de waterschappen wordt herzien

25-07-2019 - De plannen voor een nieuw heffingensysteem van de waterschappen kloppen boeren en tuinders onterecht geld uit de zak. Die conclusie staat in het rapport van onderzoeksjournalist Geesje Rotgers...

Naar een beter stikstofbeleid in 2 stappen

24-07-2019 -Naar een beter stikstofbeleid in twee stappen. De natuurwetgeving (PAS) steekt nu niet goed in elkaar. Niemand weet hoeveel stikstof er op de natuur terechtkomt omdat dit niet gemeten wordt...

Bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid meest bepalend voor hoeveelheid stikstof en fosfaat in oppervlaktewater

26-06-2019 - De bodemstructuur  en bodemvruchtbaarheid van landbouwgrond spelen een belangrijke rol bij de hoeveelheid stikstof en fosfaat, die wordt gemeten in het oppervlaktewater. Dit blijkt...

Video: De Trukendoos van het RIVM

Naar aanleiding van de onderzoeken naar de ammoniakmetingen is er een video gemaakt waarin duidelijk wordt gemaakt hoe het zit met de ammoniakmetingen. U kunt de video hier bekijken. Tevens is er...

RIVM forceert zelf oplopende ammoniaktrend in natuurgebieden

Den Haag, 7 februari 2019. De ammoniakconcentraties in natuurgebieden lopen op door een foutieve wiskundige bewerking van de meetresultaten door het RIVM. Zonder die wiskundige bewerking, zou er geen...

Het ammoniakdossier: op weg naar herstel vertrouwen?

11-06-2018 - ‘Het ammoniakdossier: op weg naar herstel van een geschonden relatie’. Het is de titel van een Rathenau-rapport in opdracht van het toenmalige ministerie van EZ...

Ammoniakmetingen in Noord-Brabant/Limburg onbehoorlijk bestuur

16 mei 2018 - Nieuwspoort (Den Haag) Hoe zorg je ervoor dat het ammoniak-meetstation zo hoog mogelijk waarden meet? Door het meetstation ‘onder de rook’ van een veebedrijf neer...

Het ammoniakdossier: op weg naar herstel vertrouwen?

07-03-2018 - ‘Het ammoniakdossier: op weg naar herstel van een geschonden relatie’. Het is de titel van een Rathenau-rapport in opdracht van het toenmalige ministerie van EZ...

Nieuwspoort: De boer betaalt, maar voor welke vervuiling?

6-3-2018 - De Unie van Waterschappen is voornemens een nieuw belastingstelsel in te voeren. Daartoe heeft haar Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) onder meer onderzocht hoe het beginsel &lsquo...

Nieuws

Miljoenen aan financiering voor Schotse zuivelsector Een digitaal project, Digital Dairy Value-Chain, met als doel het optimaliseren van de zuivelsector in Zuidwest Schotland, krijgt £21 miljoen aan financiering.
Melkaanvoer Verenigde Staten blijft maar groeien De omvang van de melkplas in de Verenigde Staten (VS) laat al enkele maanden een flinke groei zien ten opzichte van de niveau's die in 2020 werden gerealiseerd. Ook in juni zet deze sterk stijgende trend verder voort.
Schreeuwende vraag naar regen in het westen De regenval in Nederland lijkt wel steeds plaatselijker te worden. Waar ze in Limburg geen druppel regen meer kunnen en willen zien, is er in andere delen van het land bijna een schreeuwende vraag naar regen. De voorspelde buien komen dan ook goed uit. 
Fouragehandel wacht op omslag in het weer Er is niet veel handel op de ruwvoermarkt. De graan- en grasoogst liggen grotendeels stil door het wisselvallige weer. Aanbod van stro is daarom beperkt en er komt ook weinig nieuw hooi en kuilgras op de markt. Een periode van vast weer zou de oogst en daarmee de handel flink helpen.
FrieslandCampina doet klein plusje op melkprijs FrieslandCampina doet een klein plusje op de melkprijs voor augustus. Met de verhoging wordt echter de verlaging van juli niet volledig weggewist. De biologische melkprijs zet een grotere stap omhoog.
Nog altijd weinig runderen aan de slachthaak Het hele jaar worden er in Nederland al weinig runderen geslacht. Ook de afgelopen maanden is hier geen verandering in gekomen en stoten veehouders relatief weinig dieren af.
Zuivelsector krijgt boost door Chinese import De USDA voorspelt sterke prestaties voor de wereldwijde zuivelsector, vanwege groeiende Chinese import. De Amerikaanse zuivelexport is over de eerste 5 maanden van het jaar maar liefst bijna 75% gestegen. Melkproductieprognoses voor Australië en Nieuw-Zeeland worden bijgesteld.
'Ik mis het boerengeluid in veel rapporten' De afgelopen maanden regende het rapporten over waar het heen moet met de landbouw. Opvallend weinig plannen die tot stand kwamen in samenspraak mét de boer. Boerenbusiness zocht een boer op uit de voorhoede van het peloton: melkveehouder Coen Hagoort. Welke oplossingen ziet hij?
Leden die Milcobel verlieten krijgen gelijk in kort geding 14 leden-melkveehouders van Milcobel die ondanks een uittredingsverbod de Belgische zuivelcoöperatie verlieten, hebben in een kortgeding gelijk gekregen. Het verbod wordt geschorst voor de leden die de zaak hebben aangespannen. Milcobel gaat in beroep.
Zuivelmarkt gematigd zwak door vakantieperiode De zuivelmarkt is wat tot rust gekomen na de problemen omtrent de wateroverlast. Over het algemeen heerst er een stabiele tot licht-dalende trend op de markt en de handel is rustig vanwege de vakantieperiode.
'Innovatie speelt cruciale rol in huidige uitdagingen' Voor het derde jaar op rij nodigt Boerenbusiness bedrijven in de agribusiness uit om hun innovatieve product of dienst aan te melden voor de Agribusiness Award 2021. Nieuw dit jaar is de bijdrage van ABN AMRO die de winnaar een steuntje in de rug geeft.
Teelt van veldbonen wint aan populariteit De ontwikkelingen rondom meer eiwit van eigen land zorgen voor meer interesse in eiwitrijke producten. Dit geldt ook voor veldbonen, een gewas dat afgelopen jaar aan populariteit heeft gewonnen. De kennis bij melkveehouders is echter nog niet zo groot, daarom organiseert Limagrain verschillende praktijkdagen.
Ook geen eiwitcorrectie met derde snede De laatste Boerenbusiness Ruwvoertour-deelnemers hebben de derde snede gemaaid. De opbrengst en kwaliteit zijn op het eerste oog prima, maar van hoge eiwitgehaltes is nog geen sprake. De verlangen naar een vierde en vijfde snede voor extra eiwit aanvulling is dan ook groot.
Vangen en doden van wilde ganzen blijft toegestaan Het vangen en doden van in het wild levende ganzen blijft toegestaan. Stichting Aninmal Rights vroeg op grond van Europese dierenwelzijnsnormen, minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit handhavend op te treden tegen een bedrijf dat met een provinciale ontheffing ganzen vangt en doodt.
'Geef oa openheid over €40 miljoen Natura2000-gebied' Stichting Agrifacts (STAF) heeft een brief verzonden naar alle Tweede Kamerleden. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de beperkte openheid en transparantie die vanuit overheid en aan overheid gelieerde onderzoekers wordt gegeven over onderbouwing van bepaalde rapporten en onderzoeken. Zo willen betrokken instanties geen inzicht geven over de besteding van €40 miljoen gemeenschapsgeld in Natura2000 gebied het Wierdense veld. 
Forse winstdaling voor FrieslandCampina FrieslandCampina heeft over het eerste halfjaar minder omzet behaald dan vorig jaar. De winst is zelfs met 43% gedaald. Dit is volgens het zuivelconcern te wijten aan de tegenvallende resultaten in het segment kindervoeding. 
Global Dairy Trade opnieuw in de min Het sentiment op de internationale markten voor zuivel was al wat verzwakt en ook op de Global Dairy Trade (GDT) van vandaag (20-7) moesten diverse noteringen een stapje terug doen. Geheel onverwacht komt de daling niet, de noteringen zitten al 7 veilingen op rij in een neerwaartse spiraal.
Afspraken LNV en sector over ammoniakuitstoot Meer weidegang, stapsgewijs minder ruw eiwit in veevoer en het verdund met water uitrijden van mest; daarover zijn door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met verschillende agropartijen afspraken gemaakt. Het gaat over de invulling van zogenoemde managementmaatregelen om de stikstofuitstoot en -depositie van de melkveehouderij te verlagen.
Wat gaan de prijzen van het nieuwe stro doen? De ruwvoerhandel staat op een laag pitje. Er gebeurt wel wat maar het is niet druk. Nieuw stro komt geleidelijk op de markt. Ook het eerste nieuwe graszaadhooi komt zo langzamer hand beschikbaar. Gaan de prijzen van de nieuwe oogst richting het meer jarige gemiddelde of blijft het onverminderd duur?
Melkprijs Arla stijgt marginaal in augustus De melkprijs van Arla Foods stijgt marginaal in augustus. In juli bleef de melkprijs stabiel, maar in augustus komt er €0,08 bovenop de uitbetalingsprijs.