Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
Van Limburg Stirumweg 25
9291KB Kollum
mesdagfonds@gmail.com

Laatste nieuws

Lagere nitraatuitspoeling bij hoge drijfmestgift

Lagere nitraatuitspoeling bij hoge drijfmestgift op droogtegevoelig grasland. Vervanging van een aanzienlijk deel van de kunstmestgift door drijfmest gaf op grasland op droogtegevoelige zandgrond een 30 tot 50% lager nitraatgehalte in uitspoelend water op 1 m diepte, in het uitspoelseizoen van het droge jaar 2020. Dat zijn tussentijdse resultaten van een tweejarige veldproef uitgevoerd door Wageningen Livestock Research en Onderzoekcentrum B-WARE.

Het onderzoek naar het contrast tussen kunstmest en drijfmest is onderdeel van een grotere proef naar de werking van zeoliet op nitraatuitspoeling. Dit hoofdonderzoek wordt gefinancierd door het Mesdag Zuivelfonds, LTO Noord, de publiek-private samenwerking “Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw”, Provincie Limburg, en WaterleidingMaatschappij Limburg (WML).

Het complete artikel kunt u hier lezen.