Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
Van Limburg Stirumweg 25
9291KB Kollum
mesdagfonds@gmail.com

Bestuur

Voorzitter:  Jan Eggenkamp
Secretaris: Lubbert van Dellen
Penningmeester: Thomas Dijkstra
Algemeen:  Corine Peek


Jan Eggenkamp is melkveehouder in het Friese Oosterwolde. Daarnaast is hij lid van de ledenraad van AB Vakwerk en Rabobank Zuid-Oost Friesland. Jan is sinds de start van het Mesdagfonds bestuurder en heeft de voorzittershamer overgenomen in november 2020.
 
Lubbert van Dellen is verbonden aan een melkveebedrijf, is bedrijfs- en belastingadviseur en lid van de directie bij accon avm. Tevens heeft Lubbert veel ervaring in het uitvoeren van diverse onderzoeken. 
 
Thomas Dijkstra is melkveehouder in het Groningse Rasquert en is onder andere ook voorzitter van de het districtsbestuur van Agrifirm. Sinds november 2020 is hij als bestuurslid betrokken bij het Mesdagfonds.
 
Corine Peek is melkveehouder in het Gelderse Herveld en is onder andere bestuurder bij Zuivelcoöperatie DeltaMilk. Sinds november 2020 is zij als bestuurslid betrokken bij het Mesdagfonds.
 
Het bestuur is te bereiken via mesdagfonds@gmail.com