Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
Van Limburg Stirumweg 25
9291KB Kollum
mesdagfonds@gmail.com

Laatste nieuws

Universiteit van Amsterdam meet stikstofdepositie met biomonitors

Juli 2021- Sinds 1 januari 2020 meet het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de Universiteit van Amsterdam, met financiering van het Mesdag Zuivelfonds, stikstofdepositie rond twee boerderijen en in natuurgebieden.

Dit onderzoek is in lijn met de aanbeveling van het Adviescollege Stikstofproblematiek (Commissie Remkes) om de stikstofdepositie te meten in plaats van alleen te berekenen. Een van de methoden die daarvoor gebruikt wordt, zijn biomonitors. De betrokken onderzoeker van de UvA, Henrik Barmentlo, legt uit wat biomonitors zijn in de brochure die u onderaan deze pagina kunt inzien.

Het doel van het onderzoek is om zowel de hoogte van de emissie in beeld te brengen maar ook de mate waarin deze emissie als depositie weer neerkomt in de omgeving.

Brochure