Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
Van Limburg Stirumweg 25
9291KB Kollum
mesdagfonds@gmail.com

Laatste nieuws

Verklaring Jan Cees Vogelaar

31-10-2020 - Vandaag 31 oktober 2020 is bekend gemaakt dat ik kandidaat ben voor Forum voor Democratie bij de aankomende Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021. Vanwege deze kandidaatstelling zal ik per onmiddellijke ingang het voorzitterschap van het Mesdagfonds en de adviserende werkzaamheden bij Stichting Agrifacts beëindigen. Om deze reden stop ik ook, na u anderhalf jaar meegenomen te hebben in allerlei onderwerpen die mij na aan het hart liggen, met het schrijven van mijn column voor Agrio; “Vogelvrij”.
 
Graag wil ik de collega bestuursleden van het Mesdagfonds bedanken voor het vertrouwen en de prettige en fijne samenwerking de afgelopen jaren. Het Mesdagfonds heeft veel gedaan voor de melkveehouderij en daarin veel bereikt. Ook nu nog doen ze onderzoek dat veel impact voor de melkveehouderij zal hebben. Bestuur Mesdagfonds bedankt en succes met de belangrijke onderzoeken die momenteel onderhanden zijn.
 
Stichting Agrifacts is nu twee jaar jong. De eerste gesprekken met Jaap Haanstra, Kees Maas en Geesje Rotgers dateren van zomer 2018, het daadwerkelijk oprichten gebeurde in oktober 2018. Sinds die tijd heeft Staf laten zien uitermate effectief te zijn het bestrijden van onjuiste informatie welke over de land- en tuinbouw wordt verspreid door allerlei organisaties en media.
Staf is een speler van belang geworden. Bestuur Staf, medewerkers, directie, dank voor de samenwerking en de mooie tijd samen. Sponsoren van Staf dank voor het vertrouwen.
 
Bij voldoende stemmen ga ik in de Tweede Kamer datgene voortzetten wat ik de afgelopen jaren heb mogen doen. Zaken rechtzetten die niet deugen. Boeren en tuinders, ondernemers en burgers in onze samenleving hebben recht op beleid dat berust op feiten en waarheden en niet op politiek gekonkel en ambtelijke en wetenschappelijke drogredeneringen.
 
Jan Cees Vogelaar