Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
Van Limburg Stirumweg 25
9291KB Kollum
mesdagfonds@gmail.com

Laatste nieuws

Position Paper Stikstofproblematiek

11-09-2019 - Stichting Mesdag Zuivelfonds krijgt veel vragen over haar bijdrage aan het stikstof-debat. Mesdagfonds heeft echter besloten niet in te gaan op de uitnodiging van het Adviescollege Stikstofproblematiek, om deel te nemen aan groepsgesprekken over de stikstof-impasse. Reden is dat Mesdagfonds geen belangenorganisatie is, maar een fonds dat bijdraagt aan kennisvergaring op gebied van onder meer stikstof. Het Adviescollege gaf daarop aan een position paper op prijs te stellen. Deze is samengesteld voor de commissie en hier te lezen.