Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
p/a Sixmastraat 4
Postbus 2330
8901 JH Leeuwarden
mesdagfonds@gmail.com

Laatste nieuws

Nieuws

Rundveebrokprijs zet stijgende lijn voort De prijs van de rundveebrokken zit sinds november 2019 weer in de lift. Ook de prijzen van maart blijven stijgen. Wat is de verwachting voor de aankomende maanden?
Stikstofruimte veehouderij ontfutseld Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen depositieruimte, die boeren door stikstofmaatregelen creëren, verschuiven naar andere sectoren zoals woningbouw en infrastructuur. Dit is het gevolg van de Spoedwet aanpak stikstof, die deze week in de Staatscourant is gepubliceerd.
Kaasmarkt krijgt klappen door lockdown Niet alleen de melkpoederpijzen, maar ook de kaasmarkt wordt hard geraakt door de coronacrisis. Dit terwijl er tot voorkort geen vuiltje aan de lucht was. Zicht op herstel is er niet. Zeker nu de piek van de melkaanvoer voor de deur staat.
Gericht sturen op eiwit en eiwitkwaliteit Het belang om van de eerste en tweede grassneden veel en kwalitatief goed gras te oogsten is, als gevolg van de drogere zomers, belangrijker dan ooit. Dat vraagt om anders en vooral nog bewuster inkuilen, stelt Ron Vennix. Lees de adviezen van Ron en zijn collega-teeltspecialisten ruwvoer van ForFarmers.
Vier redenen waarom druk op spotmelk toeneemt Nederlandse verwerkers bieden momenteel nauwelijks spotmelk aan en verwerken de aanvoer grotendeels zelf. Ondanks dat de zuivelfabricaatnoteringen naar beneden hollen, kan de Nederlandse spotmelkprijs nog altijd in de benen blijven ruim boven de €30. Wel lijkt het een kwestie van tijd tot de druk groter wordt.