Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
p/a Sixmastraat 4
Postbus 2330
8901 JH Leeuwarden
tel: 058 - 288 78 87
mesdagfonds@gmail.com

Laatste nieuws

Donatie Campagne

Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO is opgericht om een gezonde melkveehouderij in Nederland ondersteunen. Belangrijk aandachtsgebied in de voorbije maanden was onderzoek naar de RIVM-rekenmethoden en daarbij gebruikte data voor de berekening van stikstofdepositie in de zogenaamde Natura2000 gebieden. Recent hebben we bekend gemaakt dat bij een groot aantal Natura2000 gebieden het niet haalbaar is om de kritische depositiewaarde stikstof te behalen. Zelfs niet als alle koeien verdwijnen, alle industrie stopt en alle mensen emigreren.
 
Wat gaan we doen?
Op 20 februari 2020 gaan we in Nieuwspoort Den Haag publiek de onderzoeksgegevens presenteren. Dat willen we op een professionele manier aanpakken; met ondersteuning van radio spots en krantenberichten. Naast het feit dat al ons werk veelal op vrijwillige basis gebeurt, spreekt het voor zich dat de kosten voor goede communicatie ergens gefinancierd moeten worden. Aangezien dit onderzoek van belang is voor het stikstofbeleid in Nederland, raakt het iedereen. Derhalve hopen we dat u ons wilt ondersteunen in de financiering van deze grootschalige aanpak. 
 
Doe ook mee!
We hebben Agribusiness Service BV gevraagd een wervingsactie uit te voeren en de opbrengsten ten goede te laten komen aan de werkzaamheden van onze stichting. Het doel is om een bedrag van 75.000 euro (ex. BTW) aan donaties te ontvangen ter financiering van de communicatie en ondersteuning van onze Stichting Mesdag-Zuivelfonds.
 
Hoe werkt het?
U kunt ter ondersteuning uw deelname bevestigen per e-mail aan speksnijder@agribusiness-service.nl  en uw bijdrage storten op rekening NL70 RABO 0159 8178 38 t.n.v. Agribusiness Service BV onder vermelding van uw organisatienaam en ‘Donatie campagne Stichting Mesdag-Zuivelfonds’.

Indien u wilt laten zien dat u ons steunt dient u uw logo (.eps of .ai bestand) te mailen naar Agribusiness Service BV (via speksnijder@agribusiness-service.nl). We plaatsen uw logo dan op de website van Stichting Mesdag-Zuivelfonds. Indien u anoniem wenst te doneren, dan hoeft u geen logo in te sturen.
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Jeanette Speksnijder via speksnijder@agribusiness-service.nl. Alvast dank voor uw steun!

___________

Onderstaande bedrijven steunen ons reeds: 

Nieuws

Rabobank: Coronavirus raakt zuivelexport Het Coronavirus zorgt al weken voor opschudding en ook de zuivelmarkt ontkomt er niet aan. Wat de uiteindelijke impact gaat zijn is moeilijk in te schatten. Om toch enige houvast te hebben, heeft de Rabobank er een analyse op los gelaten. En die voorspelt een flinke importdaling. 
Veehouder in Brabant krijgt uitstel van provincie De Brabantse veehouders krijgen tot 1 januari uitstel om een vergunning aan te vragen voor een milieuvriendelijke stal. Dit heeft de Provinciale Staten met een grote meerderheid besloten. Hiermee wordt teruggekomen op het eerdere genomen besluit in 2017.
Australische melkveesector in zwaar weer De Australische melkveesector heeft het zwaar te verduren. De bosbranden raken, mede door hevige regenval, langzaam op de achtergrond. Maar veel melkveebedrijven zitten in zwaar weer, doordat de melk te weinig opbrengt. Voor een terugloop in melkveebedrijven en dus ook de melkproductie wordt gevreesd.
Coronavirus infecteert langzaam de zuivelmarkt Het coronavirus is deze week geleidelijk in de zuivelmarkt geslopen. De DCA-noteringen van veel zuivelproducten van deze week 7 staan onder druk, doordat de verspreiding van het virus resulteert in onzekerheid bij kopers. 
Nederlandse melkaanvoer opent 2020 op gemiddelde De Nederlandse melkveebedrijven hebben de productie in januari van dit jaar flink opgeschroefd ten opzichte van de eerste maand van 2019. Toch zit de melkveehouderij daarmee vrijwel precies op het 5-jarige gemiddelde.