Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
Van Limburg Stirumweg 25
9291KB Kollum
mesdagfonds@gmail.com
Naar aanleiding van de publicatie dat we de stikstofdepositie op natuur gaan meten ontvangen we vragen en verzoeken van mensen om een donatie te kunnen doen. Uiteraard is dit mogelijk en zijn we hier zeer erkentelijk voor.

Indien u een donatie wilt doen, dan kunt dat doen door middel van een overboeking naar ons rekeningnummer.

Rekeningnummer:  NL75 RABO 0146 4337 85
ten name van Stichting Mesdag Zuivelfonds
Unable to open RSS Feed https://www.boerenbusiness.nl/rss/melk_rss_mesdag, exiting